Căutați un doctor?
Sunați-ne!
Aveți întrebări? +373 671 42 668

Top.MD

Termenii și condiții

1. Dispoziţii generale

1.1. În prezentul act, precum şi în relaţiile dintre părţi care rezultă din acesta, vor fi utilizate următoarele noţiuni:

a) Content fişiere grafice, fişiere text, audio - şi video-materiale, precum şi alte obiecte ce ţin de drepturile de autor şi / sau drepturile conexe;

b) Cabinetul Personal – o pagină personalizată a Site-ului, la care Utilizatorul obţine acces odată cu înregistrarea şi / sau autentificarea sa pe Site. Contul personal are drept scop păstrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului, vizualizarea şi administrarea posibilităţilor funcţionale disponibile ale Serviciilor.

c) Platformă – programe şi alte mijloace electronice integrate în Site-ul Administraţiei.

d) Utilizator – persoană fizică capabilă, care a aderat la prezentul Acord din propriile interese sau interesele persoanei juridice reprezentate de aceasta.

e) Site-ul Administraţiei / Site-ul – paginile web plasate în domeniul www.top.md şi subdomeniile acestuia.

f) Servicii – pachetul de servicii şi licenţa, oferite Utilizatorului prin intermediul Platformei şi a Site-ului.

g) Acord – prezentul acord cu toate anexele şi modificările.

1.2. În prezentul acord pot fi folosite alte noţiuni şi definiţii, nespecificate în p. 1.1. al acordului. În acest caz interpretarea noţiunii date se efectuează în conformitate cu textul acordului. În cazul lipsei în textul acordului a unei interpretări a acestei noţiuni / definiţii, interpretarea acesteia se efectuează în baza, mai întîi de toate, a legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova şi, ulterior deja, - a doctrinei ştiinţifice.

Utilizarea de către Dvs. în orice mod, sub orice formă a Serviciilor, în limita posibilităţilor funcţionale ale acestora, prevede:

 • Vizualizarea materialelor plasate pe Site;
 • Înregistrarea şi / sau autentificarea pe Site;
 • Plasarea sau afişarea pe Site a oricăror materiale, inclusiv: texte, link-uri, imagini, fişiere audio sau video, date şi / sau altă informaţie şi alt Content;
 • Altă utilizare a posibilităţilor funcţionale ale Serviciilor;

1.3. Utilizând oricare din posibilităţile funcţionale ale Serviciilor menţionate mai sus, Dvs. confirmaţi că:

a) Aţi făcut cunoştinţă cu condiţiile prezentului acord şi cu actele necesare Părţilor până la începutul utilizării Serviciilor.

b) Acceptaţi condiţiile prezentului acord şi a tuturor actelor obligatorii pentru părţi menţionate în acesta şi vă asumaţi obligaţia de a le respecta (în caz contrar nu aveţi dreptul de a utiliza serviciile prestate de această pagină Web). În cazul în care nu acceptaţi condiţiile prezentului acord sau actelor obligatorii pentru părţi menţionate în acesta, sau nu posedaţi dreptul de a încheia un contract în baza acestora, de asemenea, nu aveţi dreptul de a utiliza serviciile prestate de acest Site.

c) Acordul (inclusiv orice parte a acestuia) şi / sau actele obligatorii pentru părţi menţionate în acesta, pot fi modificate de Administraţie fără o notificare specială. Versiunea redactată a Acordului sau a actelor obligatorii pentru părţi menţionate în acesta este considerată valabilă din momentul publicării acesteia pe Site-ul Administraţiei sau al înştiinţării Utilizatorului prin orice altă modalitate convenabilă, dacă alte modalităţi nu sunt prevăzute de noua redacţie a Acordului şi / sau a actelor obligatorii pentru părţi menţionate în acesta.

 

2. Condiţii generale de utilizare a Serviciilor

2.1. Utilizarea posibilităţilor funcţionale ale Serviciilor se admite doar după înregistrarea şi autentificarea Utilizatorului în conformitate cu regulile stabilite de Administraţie. Înregistrarea va fi considerată valabilă doar după activarea profilului prin intermediul codului de confirmare, trimis la numărul de telefon mobil, menţionat de Utilizator în procesul înregistrării.

2.2. În dependenţă de posibilităţile funcţionale disponibile ale Site-ului, Utilizatorul are dreptul să plaseze, să redacteze şi să elimine Content-ul de pe Site, respectând limitele şi garanţiile prevăzute de prezentul Acord.

2.3. Condiţiile tehnice, organizatorice şi comerciale de utilizare a Serviciilor se aduc la cunoştinţa Utilizatorilor prin publicarea lor separată pe Site sau prin înştiinţarea Utilizatorilor.

2.4. Numele de utilizator şi parola reprezintă informaţia necesară şi suficientă pentru accesul Utilizatorului pe Site. Utilizatorul nu are dreptul să le comunice persoanelor terţe, este responsabil pentru siguranţa lor, alegând de sine stătător modul de păstrare a acestora.

2.5. Orice acţiuni săvârşite cu folosirea numelui de utilizator şi a parolei sunt percepute ca fiind săvârşite de Utilizator. În cazul accesului neautorizat la numele de utilizator sau la parolă, pierderii sau comunicării a acestora către persoane terţe , Utilizatorul este obligat să înştiinţeze Administraţia despre cele întâmplate printr-un e-mail trimis de pe adresa electronică, specificată în timpul înregistrării.

 

3. Licenţa de Utilizare a Serviciilor:

3.1. Administraţia îi oferă Utilizatorului înregistrat şi / sau autentificat dreptul de utilizare funcţională a Platformei şi a Site-ului Administraţiei în baza unei licenţe gratuite simple (neexclusive) şi netransmisibile în limitele posibilităţilor funcţionale generale ale Serviciilor.

3.2. Acceptarea deplină şi indiscutabilă de către Utilizator a condiţiilor Politicii de confidenţialitate, prevăzute de cap. 4 al prezentului Acord, se consideră obligatorie pentru acordarea şi utilizarea licenţei.

3.3. Administraţia are dreptul să stabilească limite şi să introducă alte restricţii tehnice pentru utilizarea Platformei şi (sau) a Site-ului Administraţiei, care se vor aduce la cunoştinţa Utilizatorilor în forma şi modalitatea aleasă de Administraţie.

3.4. Utilizarea Platformei şi / sau a Site-ului Administraţiei prin alte modalităţi, inclusiv copierea (reproducerea) Content-ului plasat pe Site, precum şi a elementelor de design, programelor pentru calculatoare, a bazelor de date din Platformă sau Site-ul Administraţiei, modificarea şi decompilarea acestora sunt strict interzise.

 

4. Garanţiile Utilizatorului

Acceptând condiţiile prezentului Acord, Dvs. confirmaţi şi garantaţi, că: 

4.1 Aveţi toate drepturile şi împuternicirile necesare pentru încheierea Contractului de furnizare a Serviciilor şi îndeplinirea obligaţiunilor prevăzute de acesta;

4.2 Veţi utiliza Serviciile doar în scopurile prevăzute de prezentul Acord, cu respectarea clauzelor lui, precum şi a normelor legislaţiei în vigoare şi a practicii generale.

4.3 Nu veţi întreprinde acţiuni care împiedică furnizarea Serviciilor sau intră în contradicţie cu furnizarea lor sau funcţionarea echipamentului respectiv, a reţelelor şi a soft-ului, prin intermediul cărora sânt furnizate aceste Servicii;

4.4 Folosirea de Dvs. a Serviciilor în scopuri concrete nu încalcă drepturile patrimoniale şi / sau drepturile personal nepatrimoniale ale persoanelor terţe, precum şi restricţiile şi limitele, stabilite de legea aplicabilă, inclusiv: dreptul de autor şi drepturi conexe, drepturi asupra mărcilor comerciale, mărcilor de servicii şi numele de locuri de producţie a mărfurilor, dreptul la modelele industriale, dreptul la folosirea imaginilor oamenilor; materialele trimise sau recepţionate de Dvs. nu conţin date şi / sau imagini, care insultă onoarea, demnitatea şi reputaţia de afaceri a persoanelor terţe; ele nu conţin informaţie, care propagă violenţa, pornografia, narcomania, discriminarea naţională sau segregarea rasială; Dvs. aţi primit acordurile necesare de la persoanele autorizate în legătura cu folosirea informaţiei de acest fel.

 

5. Licenţa de utilizare a Content-ului

5.1. Acceptând condiţiile prezentului Acord, Dvs. îi oferiţi gratuit Administraţiei o licenţă simplă (neexclusivă) de utilizare a Content-ului adăugat (plasat sau difuzat) de Dvs. pe Site-ul Administraţiei.

5.2. Licenţa simplă (neexclusivă), menţionată anterior, i se oferă Administraţiei odată cu plasarea Content-ului pe Site-ul Administraţiei pe tot termenul de valabilitate a drepturilor exclusive asupra obiectelor ale dreptului de autor şi ale drepturilor conexe, care formează un asemenea Content spre a-l utiliza în toate ţările din lume.

 

5.3. În cadrul licenţei simple (neexclusive), oferite Administraţiei, Utilizatorul permite să se folosească Content-ul în următoarele feluri:

 • Să reproducă Content-ul, adică să-l multiplice în orice formă materială; să-l înscrie în memoria dispozitivului electronic (dreptul la reproducere);
 • Să distribuie Content-ul, adică să asigure accesul la Content-ul reprodus în orice formă materială inclusiv prin intermediul reţelelor şi a altor modalităţi, precum şi prin intermediul vânzării, închirierii, împrumutului, inclusiv importul în oricare scop din cele specificate (dreptul la distribuire);
 • Să demonstreze public Content-ul (dreptul la demonstrare publică);
 • Să interpreteze public Content-ul (dreptul la interpretare publică);
 • Să distribuie Content-ul astfel, încât orice persoană să-l poată accesa în mod interactiv oriunde şi oricând (la dorinţă) (dreptul la punere la dispoziţie în regim interactiv);
 • Să modifice Content-ul, adică să-l refacă sau să-l prelucreze în alt fel, inclusiv să-l traducă dintr-o limbă în alta (dreptul la transformare sau alte modificări);
 • Să-i cedeze toate drepturile primite sau o anumită parte a acestora unei terţe persoane (dreptul la sub-licenţiere).

 

6. Restricţiile

Acceptând condiţiile prezentului Acord, Dvs. realizaţi şi confirmaţi că:

6.1. Clauzele Legii privind protecţia consumatorilor nu sunt aplicabile asupra relaţiilor Părţilor cu privire la furnizarea gratuită a Serviciilor;

6.2. Serviciile sunt furnizate pe principiul “cum este”; din aceste considerente nu Vă garantăm că Serviciile vor corespunde cerinţelor Dvs.; ele se vor furniza la sigur, rapid şi impecabil; rezultatele utilizării Serviciilor vor fi exacte şi precise; calitatea produselor, procedurilor şi a informaţiei, primite prin intermediul Serviciilor, va fi pe măsura aşteptărilor Dvs.; toate erorile în funcţionarea Site-ului vor fi înlăturate.

6.3. Reieşind din faptul, că Serviciile se află în faza actualizării şi a reînnoirii permanente a posibilităţilor sale funcţionale, forma şi caracterul Serviciilor oferite se poate modifica fără informarea prealabilă a Dvs. Administraţia îşi asumă dreptul de a înceta (temporar sau definitiv) furnizarea Serviciilor (sau a anumitor posibilităţi funcţionale în cadrul acestora) către toţi Utilizatorii în general, sau, în special, către Dvs. fără înştiinţarea Dvs. în prealabil. În cazul încetării definitive a furnizării Serviciilor Administraţia îşi asumă obligaţiunea de a anunţa Utilizatorul despre acest fapt în prealabil.

6.4. Administraţia nu poartă răspundere pentru datele, primite de Dvs. prin intermediul Serviciilor; conţinutul, autenticitatea, siguranţa, conformitatea cu legislaţia în vigoare a datelor şi materialelor (sau a părţilor lor componente) nu sunt verificate, precum şi nici deţinerea de către Utilizatori a drepturilor necesare pentru primirea, utilizarea şi distribuirea acestora.

6.5. În special, Vi se interzice utilizarea Serviciilor pentru:

 • Distribuirea materialelor contrafăcute; a materialelor pornografice şi a materialelor erotice pentru copii; a materialelor de publicitate a serviciilor sexuale;
 • Distribuirea oricărui alt fel de informaţie interzisă, inclusiv a informaţiei extremiste, precum şi a celei care propagă încălcarea drepturilor şi libertăţilor omului după criteriul rasei şi al naţionalităţii, credinţei, limbii şi a sexului; care propagă acţiuni violente împotriva omului sau maltratarea animalelor; care îndeamnă la săvârşirea altor fapte ilegale, inclusiv materialele, care explică metoda producerii armelor, a substanţelor narcotice şi a precursorilor acestora, etc.;
 • Plasarea predominantă sau exclusivă a link-urilor pe alte pagini Web;
 • Distribuirea materialelor publicitare a persoanelor terţe fără acordul acestora la primirea informaţiei date (SPAM);
 • Săvârşirea altor acţiuni ilegale, inclusiv accesul neautorizat la date confidenţiale, distribuirea lor, accesul neautorizat la informaţia digitală, folosirea şi distribuirea software-ului dăunător, încălcarea normelor de folosire a mijloacelor de stocaj, prelucrare sau transmitere a informaţiei digitale şi a reţelelor informaţionale şi de telecomunicaţii.

6.6. Administraţia nu efectuează verificarea preventivă a datelor şi a materialelor, primite şi distribuite de Utilizatori. Persoana, care a creat acest Content şi / sau l-a plasat pe Site-ul Administraţiei, este responsabilă pentru conţinutul materialului şi conformitatea acestuia cu normele legislaţiei în vigoare.

6.7. În cazul depistării anumitor încălcări ale drepturilor şi / sau ale intereselor Dvs. în legătură cu prestarea Serviciilor, inclusiv plasarea Content-ului neadecvat de către un alt Utilizator, Dvs. trebuie să înştiinţaţi Administraţia prin intermediul expedierii unui mesaj electronic cu expunerea încălcării în detalii şi link-ul pe pagina Site-ului cu materialele, prin care se încalcă drepturile şi / sau interesele Dvs.

6.8. Dvs. Vă asumaţi responsabilitatea de oricare încălcare a obligaţiunilor, stabilite de prezentul Acord şi / sau de legislaţia în vigoare, precum şi de toate consecinţele acestor încălcări (inclusiv orice pagube şi / sau daune, cauzate Administraţiei şi persoanelor terţe).

6.9. În cazul apariţiei pretenţiilor din partea persoanelor terţe în încălcarea drepturilor lor patrimoniale şi / sau personale nepatrimoniale, precum şi în cazul încălcării limitelor şi restricţiilor stabilite de legislaţie, sunteţi obligat / obligată să fiţi identificat / identificată în mod oficial la cerinţa Administraţiei, oferindu-i angajamentul notarial (cu specificarea datelor din paşaportul Dvs.) de soluţionare a pretenţiilor de sine stătător şi din cont propriu.

6.10. Administraţia îşi asumă dreptul de a elimina orice Content de pe Site (sau de a limita accesul la el) în mod unilateral, înainte de a primi de la Dvs. angajamentul scris, menţionat mai sus.

6.11.În cazul încălcării repetate sau grave a obligaţiunilor prevăzute de prezentul Acord, sau a legislaţiei în vigoare, Administraţia îşi asumă dreptul de a bloca profilul (contul) Dvs., de a-l elimina în întregime sau de a înceta furnizarea Serviciilor printr-o altă modalitate.

6.12. În cazul tragerii Administraţiei la răspundere sau a penalizării ei în legătură cu încălcările drepturilor şi / sau intereselor persoanelor terţe sau a restricţiilor legislative comise de Dvs., Dvs. Vă asumaţi obligaţia de a compensa integral pagubele Administraţiei.

6.13. Administraţia îşi asumă dreptul de a plasa în blocuri speciale pe Site sau de a expedia prin notificări materiale publicitare şi link-uri la alte surse web; Administraţia nu poartă răspundere pentru accesibilitatea resurselor date, pentru materialele lor precum şi pentru orice consecinţe cauzate de utilizarea resurselor date, a materialelor sau a publicităţii acestora.

6.14. Administraţia nu poartă responsabilitate pentru încălcările Dvs., precum nici pentru cauzarea daunelor şi pagubelor în circumstanţele menţionate.

6.15. Administraţia nu poartă responsabilitate pentru utilizarea Datelor Personale accesibile ale Utilizatorilor de persoanele terţe.

6.16. În oricare circumstanţe responsabilitatea financiară a Administraţiei este limitată (până la 10 000 (zece mii) lei) şi se aplică doar după demonstrarea vinovăţiei acesteia.

 

7. Notificările

7.1. Dvs. acceptaţi să primiţi pe adresa de e-mail, specificată în Cabinetul Personal pe Site, mesaje electronice informaţionale (mai jos – „notificări”) cu privire la evenimente importante în cadrul funcţionării Site-ului sau în legătură cu aceasta.

7.2. Administraţia are dreptul să folosească notificările pentru a informa Utilizatorul despre posibilităţile funcţionale ale Platformei şi (sau) ale Site-ului Administraţiei şi / sau despre modificarea resurselor lor informaţionale.

7.3. Cu consimţământul Utilizatorului, acesta va fi înştiinţat despre înscrierea la medic etc. prin intermediul mesajelor text (SMS).

7.4. Persoana autorizată poate contacta Utilizatorul pentru a-l informa despre serviciile oferite.

8. Alte clauze

8.1. Utilizatorul autentificat stabileşte condiţiile şi modul său de utilizare a Cabinetului Personal şi a altor posibilităţi funcţionale ale Site-ului, care însă, în nici un fel nu vor încălca clauzele prezentului Acord.

8.2. Cadrul legislativ. Prezentul Acord, încheierea şi respectarea acestuia, precum şi întrebările neprevăzute în clauzele lui, se reglementează în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

8.3. Arbitrajul. Toate litigiile care rezultă din Acord vor fi soluţionate de instanţa de judecată de circumscripţie a Administraţiei în conformitate cu legislaţia procedurală a Republicii Moldova.

8.4. Modificările. Prezentul Acord poate fi modificat sau reziliat de Administraţie în mod unilateral fără înştiinţarea în prealabil a Utilizatorului şi fără rambursarea cheltuielilor în acest sens.

8.5. Versiunea Contractului. Versiunea dată a prezentului Acord este plasată pe Site-ul Administraţiei şi poate fi accesată prin link-ul http://top.md/page/terms-of-use.html.  

8.6. Administraţia site-ului www.top.md nu poartă răspundere pentru calitatea serviciilor prestate de către medicii şi clinicile propagate de această pagină web.