Căutați un doctor?
Sunați-ne!
Aveți întrebări? +373 671 42 668

Top.MD

Politica de confidențialitate

1.Prevederi generale

1.1.1. Prezenta Politică este o parte integrantă a Acordului de utilizator (mai jos – “Acord”), plasat şi accesibil pe Internet pe adresa: http://top.md, precum şi a altor acorduri încheiate cu Utilizatorul, când faptul dat e prevăzut nemijlocit de condiţiile acestora.

1.1.2. Semnând Acordul, Dvs. daţi consimţământul benevol la orice mijloace de prelucrare a datelor Dvs. personale, inclusiv orice acţiune (operaţiune) sau set de acţiuni (operaţiuni) (săvârşite cu utilizarea mijloacelor de automatizare sau fără utilizarea acestora), precum ca: colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, păstrarea, specificarea (actualizarea, modificarea), extragerea, folosirea, transmiterea (răspândirea, furnizarea, accesul), depersonalizarea, blocarea, eliminarea, distrugerea în scopuri prevăzute de prezenta Politică. În conformitate cu legislaţia în vigoare Acordul poate fi reziliat prin depunerea unei cereri scrise pe numele Administraţiei Site-ului.

1.1.3. Prezenta Politică, inclusiv interpretarea dispoziţiilor sale, metoda aprobării, executării, modificării şi încetării, se aplică conform legislaţiei Republicii Moldova.

1.1.4. Aici şi în Politică sunt folosite noţiunile şi definiţiile prevăzute de Acord, sau de alte acorduri încheiate cu Utilizatorul, dacă o altă clauză nu este prevăzută de prezenta Politică sau nu rezultă din esenţa acesteia. În alte cazuri noţiunea folosită în Politică se interpretează în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, cu uzanţele domeniului de afaceri sau doctrina ştiinţifică.

 

1.1.2. Date Personale

1.2.1. Sub noţiunea de Date Personale în prezenta Politică se subînţelege:

  • Informaţia (inclusiv datele cu caracter personal), oferită de Utilizator despre el însuşi / ea însăşi în procesul înregistrării sau autentificării, precum şi în folosirea continuă a Serviciilor.
  • Datele transmise automat în dependenţă de setările stabilite de software-ul Utilizatorului, inclusiv adresa IP, cookie, informaţia despre software-ul şi programele pentru reţeaua Internet folosite de Utilizator, canale de comunicare, datele şi materialele, transmise şi primite prin utilizarea Serviciilor.

1.2.2. Administraţia nu răspunde de modalitatea folosirii Datelor Personale de persoane terţe, cu care Utilizatorul interacţionează în cadrul folosirii Licenţei de Utilizare a Serviciilor.

1.2.3. Administraţia are dreptul de a elabora cerinţe faţă de componenţa Datelor Personale ale Utilizatorului; îndeplinirea acestor cerinţe este necesară pentru folosirea Licenţei de Utilizare a Serviciilor. Dacă o anumită informaţie nu este marcată de Administraţie ca fiind obligatorie, comunicarea sau dezvăluirea acesteia se face la dorinţa Utilizatorului.

1.2.4. Administraţia nu verifică autenticitatea Datelor Personale oferite de către Utilizator, considerând că acesta acţionează în mod onest şi precaut, luând toate măsurile cuvenite spre a le menţine actualitatea acestora.

 

1.3. Scopurile prelucrării Datelor Personale

1.3.1. Administraţia prelucrează doar acele Date (inclusiv, le colectează şi le păstrează), care sunt necesare pentru încheierea contractelor cu Utilizatorul, şi respectarea reciprocă a obligaţiilor contractuale.

1.3.2. Administraţia are dreptul de a folosi Datele Personale în special în următoarele scopuri:

  • Identificarea Utilizatorului în cadrul îndeplinirii obligaţiunilor ce reies din acordurile încheiate, inclusiv facturarea şi acordarea Licenţei de Utilizare a Serviciilor şi a asistenţei tehnice;
  • Menţinerea legăturii cu Utilizatorul în cadrul deservirii informaţionale şi a îmbunătăţirii calităţii Serviciilor oferite;
  • Returnarea banilor rămaşi în cazul rezilierii acordurilor oneroase încheiate cu Utilizatorul;
  • Efectuarea cercetărilor de marketing, statistică etc. (în baza datelor depersonalizate).

 

1.4. Cerinţe faţă de protecţia Datelor Personale

1.4.1. Administraţia păstrează Datele Personale şi asigură protecţia lor de la accesul şi distribuirea neautorizată conform normelor şi regulamentelor interne, precum şi în conformitate cu Legea privind protecţia datelor cu caracter personal.

1.4.2. Confidenţialitatea Datelor Personale ale Utilizatorului este asigurată pe deplin, cu excepţia cazurilor, în care tehnologiile Serviciilor autorizate sau setările software-ului, folosit de Utilizator, prevăd liber schimb de informaţie cu alţi utilizatori ai reţelei Internet.

1.4.3. Administraţia îşi asumă dreptul de a transmite Datele Personale persoanelor terţe în următoarele cazuri:

  • Utilizatorul şi-a dat acordul la astfel de acţiuni, inclusiv aplicarea setărilor software-ului care nu limitează furnizarea anumitei informaţii;
  • În cadrul folosirii de către Utilizator a Licenţei de Utilizare a Serviciilor;
  • La cererea instanţei de judecată sau a altei autorităţi publice competente prin intermediul procedurilor, stabilite prin legislaţie;
  • Pentru protecţia drepturilor şi a intereselor legitime ale Administraţiei, care rezultă din încălcarea contractelor, încheiate cu Utilizatorul.

1.5. Modificarea Datelor Personale

1.5.1. Utilizatorul are dreptul oricând să modifice singur în Cabinetul Personal informaţia oferită de el / ea în timpul înregistrării / autentificării.

1.5.2. În cazul rezilierii acordului încheiat Utilizatorul are dreptul să elimine profilul (contul) său.

1.5.3. Administraţia are dreptul să păstreze timp de 30 zile fişierele log despre acţiunile Utilizatorului în cadrul folosirii Licenţei de Utilizare a Serviciilor, precum şi în cadrul încheierii Acordului (sau a altor contracte din partea Administraţiei) cu Utilizatorul şi respectarea acestuia de Utilizator.

 

1.6. Modificarea Politicii de Confidenţialitate

1.6.1. Prezenta Politică poate fi modificată sau reziliată de Administraţie în mod unilateral cu înştiinţarea în prealabil a Utilizatorului. O nouă redacţie a Politicii intră în vigoare din momentul publicării ei pe Site-ul Administraţiei, dacă alte clauze în acest sens nu sunt prevăzute de noua versiune a Politicii.